Workshop Sebeláska

Pro absolventy minulého workshopu je možnost opakování s poloviční cenou 🙂 Opakování je matka moudrosti.

Workshop na téma „Sebeláska“

sobota 30.6.2018 od 9.h. cca do 15.h.

Dokážete se nemít rádi? Přijďte a společně to změníme.

Ukážeme si, jak potřebné a normální je mít sám sebe rád, důvěřovat svému názoru
a jednat především podle svých vnitřních hodnot.
Naučíme se opatrovat a ctít svůj vnitřní chrám lásky.

Sebeláska je klíčem k pravému štěstí a zdaru na všech životních cestách.
Bez sebelásky a sebeúcty produkujeme zevnitř odpor, který se odráží v našem bytí
a ve vnější realitě jako překážky. Celý příspěvek

Kurz intuice

 Kurz intuice

V úterý  19.6.2018 jste srdečně zváni na první část Kurzu rozvíjení intuice.

Kurz bude rozložen do tří části, další budou ve středu 4.7. a v pondělí 16.7.2018,
na Poláškové ul. 36 ve Valašském Meziříčí
vždy od 17.30.-19.30hod.
cena jedné části včetně materiálu je 250,-Kč.

Veškeré poznání je uvnitř nás – naučíte se obrátit pozornost dovnitř sebe sama a napojit se tím na svou intuici.
Intuice existuje díky naší jednotě s vesmírem. Když se budeme vědomě snažit tuto jednotu „cítit“, rozvine se i naše intuice.
Intuice je výsledkem našeho kladného naladění na předmět naší intuice. Soucítění a láska jsou nejvyššími formami naladění.

Obsah všech částí:
– praktická cvičení pro naladění, spojení se světelnými bytostmi, také se svým Vyšším já
– čištění formou meditací, uvolňujících cvičení
– prohloubení vaší vlastní vnitřní síly, práce se sjednocenou čakrou
– možnost získání informací z Akášické kroniky
– setkání se svým Avatarem
– výuka výkladu andělských karet dle Charlese Virtua – napojení na bytosti, podstata výkladu, praktické rady, předávání poselství a vzkazů aj.. andělská čtení – napojení, předávání dle poznatků z jeho mezinárodních seminářů
– práce s krystaly  – čištění, naprogramování krystalů s anděly, čištění páté a šesté čakry s krystaly, očištění od mentálních bloků aj..
– práce Média – předávání vzkazů od zesnulých, napojení na duše zemřelých aj.

Přihlášky zasílejte na email kubejovab@gmail.com do 18.6.2018.

Červnové rodinné konstelace

A n d ě l s k é   r o d i n n é   k o n s t e l a c e

středa       6.6.2018 od  15.h.
sobota      9.6.2018 od    9.h. 

úterý       12.6.2018  od   9.h.
čtvrtek    14.6.2018  od  15.h.
pondělí   18.6.2018  od 15.h.
středa     20.6.2018  od 15.h.
sobota    23.6.2018  od   9.h.
úterý       26.6.2018  od 15.h.
čtvrtek    28.6.2018  od   9.h.

 Společně zlepšíme vaše vztahy v rodině, v zaměstnání, můžete uvolnit bolesti spojenés nenaplněnými vztahy, vyčistit rodové vazby, linie i zátěže, vyřešit strachy, fóbie své nebo svých dětí, alergie, sebelásku, zdraví, nadváhu, vnímání jemnohmotného světa aj.

Nápomocny nám budou konstelace a channeling – pomoc nebeských bytostí. Díky nim lze udělat účinnou změnu v životě. Zaměření na fungování vtahů, které se týkají partnerství, rodičovství, vztahy mezi dospělými a jejich rodiči, sourozenecké vztahy, tchán/tchýně, vztahy s prarodiči, pracovní a přátelské vztahy aj.

Místo konání:  Poláškova 36, Valašské Meziříčí
Cena: pro účastníky s vlastní konstelací 800 Kč, pro ostatní účastníky – pozorující či stojící v rolích  500 Kč
S sebou: pití, pohodlné oblečení, přezůvky a chuť pro sebe něco udělat a změnit 🙂

Rezervace zasílejte  na email: kubejovab@gmail.com.
Počet míst omezen.

Těším se na naše společné setkání a děkuji za možnost, díky které mohu projevovat mé božské světlo, aby z něho měli užitek i jiní :-).

Je krásné spolu mlčet, krásnější je spolu se smát.