Bezpodmínečná láska transformuje strach

 Bezpodmínečně milovat znamená mít neustále otevřené srdce. To vám půjde, odpoutáte-li se od očekávání, že se druzí budou chovat podle vašich představ, a nebudete po nich chtít, aby byli někým jiným, než jsou. to znamená vzdát se potřeby, aby vám lidé něco dávali, jednali určitým způsobem nebo reagovali s láskou. Bezpodmínečná láska  vám umožňuje spojit se s… ostatními, aniž byste ztratili své hranice. Abyste se mohli „setkat“ s lidmi, učte se znát své hranice.
Lidé touží po spojení, po intimních vztazích, a zároveň po své samostatnosti, po oddělenosti. Je-li vám nějaký vztah příliš těsný, jste-li nuceni k něčemu, co nechcete, je to nejspíš proto, že sami nemáte ujasněné své hranice. Často obviňujete ty druhé, protože to je snazší, nicméně jste to vy, kdo si potřebuje udělat jasno v tom, kdo jste. A naopak: žádáte-li vy od druhých něco, co vám stále nedávají, nejspíš po nich chcete, aby vám vyplnili vaši vlastní prázdnotu. Tu však můžete v konečném důsledku naplnit vždycky jen vy sami.
Vezměme si příklad ženy, která trpí ve vztahu se svým mužem, který po ní neustále žádá víc, než ona chce dát. Chce více jejího času, pozornosti a závazků. Žena viní svého muže z toho, že jí příliš omezuje. Příčina je však v ní a dokud si to neuvědomí, bude si stále přitahovat typy mužů a vztahů. Její vnitřní vzorec se může ve vnějším světě projevit také v opačném podobě. Buď si bude přitahovat muže příliš omezující, nebo naopak velmi neochotné či neschopné navazovat jakýkoliv vztah.
Tato žena necítí sebe sama. Dokud si neuvědomí, kde končí ona a kde začínají druzí, bude muset o své hranice neustále bojovat. Podvědomě se bude snažit vyhýbat se závazkům, protože je bude vnímat jako ohrožení své identity. Pokud si neujasní, kdo je, bude se cítit utlačovaná jakýmkoliv, byť sebemenším požadavkem. Kdyby si byla vědoma svých hranic, nebylo by pro ni těžké říci „ne“. Kdyby měla jasno sama v sobě, nepřitahovala by si vztahy,které její hranice testují. Jakmile si ujasní, kolik ze sebe chce dát a jaká výměna mezi ní a druhými je pro ni přijatelná, začne si přitahovat vztahy odpovídající tomuto jejímu novému vnitřnímu obrazu.
Výňatek z knihy „Osobní síla“ od S.Roman