Květnové konstelace

A n d ě l s k é   r o d i n n é   k o n s t e l a c e

pondělí      7.5.2018 od  15.h.
čtvrtek    10.5.2018  od  15.h.
sobota    12.5. 2018 od   9.h.
úterý       15.5.2018  od    9.h.
čtvrtek    17.5.2018  od  15.h.
pondělí   21.5.2018  od 15.h.
středa     23.5.2018  od  15.h.
sobota    26.5.2018  od    9.h.
úterý       29.5.2018  od  15.h.
čtvrtek    31.5.2018  od    9.h.

 Společně zlepšíme vaše vztahy v rodině, v zaměstnání, můžete uvolnit bolesti spojenés nenaplněnými vztahy, vyčistit rodové vazby, linie i zátěže, vyřešit strachy, fóbie své nebo svých dětí, alergie, sebelásku, zdraví, nadváhu, vnímání jemnohmotného světa aj.

Nápomocny nám budou konstelace a channeling – pomoc nebeských bytostí. Díky nim lze udělat účinnou změnu v životě. Zaměření na fungování vtahů, které se týkají partnerství, rodičovství, vztahy mezi dospělými a jejich rodiči, sourozenecké vztahy, tchán/tchýně, vztahy s prarodiči, pracovní a přátelské vztahy aj.

Místo konání:  Poláškova 36, Valašské Meziříčí
Cena: pro účastníky s vlastní konstelací 800 Kč, pro ostatní účastníky – pozorující či stojící v rolích  500 Kč
S sebou: pití, pohodlné oblečení, přezůvky a chuť pro sebe něco udělat a změnit 🙂

Rezervace zasílejte  na email: kubejovab@gmail.com.
Počet míst omezen.

Těším se na naše společné setkání a děkuji za možnost, díky které mohu projevovat mé božské světlo, aby z něho měli užitek i jiní :-).

Je krásné spolu mlčet, krásnější je spolu se smát.

Telefonní poselství

Výklad karet po telefonu

Rozšiřuji své služby o možnost získat odpovědi na své životní situace prostředníctvím telefonního hovoru.
Nemáte čas k osobnímu setkání a nevíte si s něčím rady; neznáte přičinu, proč se vám to stalo, ztratili jste se v běžném denním životě; potřebujete se rozhodnout a nevíte, jestli je to správně?  

Nabízím vám pomoc, podporu, ujištění a vedení skrze andělská poselství. Díky mým jedinečným zážitků a spojení s nebeskými bytostmi, díky znalostem vesmírných zákonitostí a vesmírné nápovědě, pomáhám lidem najít cestu z jejich problémů.

Nabízím poradenství, vedení a výklady, karmické čištění, přináším poselství, vzkazy a doporučení shůry, provádím i práci média – komunikace se zemřelými. Pomohu vám dosáhnout duševní rovnováhy a klidu, cítit se svobodněji, zbavit se vnitřního strachu a nastolit pocit jistoty a bezpečí, vyhnout se závislostem a nezdravému jednání, zlepšit zdraví, vztahy, finance , najít sami sebe, své poslání tady na Zemi aj.      

Spolu s energiemi a kartami andělů, archandělů a nanebevzatých mistrů nahlédneme pod povrch, odkryjeme potřebné a najdeme příčinu vašich starostí, poté nám karty nebo chaneling doporučí konkrétní kroky pro danou situaci. A více je už na vás, další praktické kroky. Výklad vám umožní vidět možnosti, jaké ve svém životě máte. získat nadhled a jasnost.

Na nic v životě nejsme sami, stačí si jen požádat.
Zavolejte mi a domluvíme si termín. V daný čas vám zavolám (nemusíte hovor platit) a dostane se vám láskyplné péče, naděje, síly, radosti a klidu.
Těším se na vás :-).
Cena výkladu: 1 hodina/ 600,-Kč    a    0,5 hodina /300,-Kč.

S láskou a radostí

Broňka Kubějová, terapeutka, lektorka, duchovní učitelka,
autorka knihy „Vesmírná nápověda v praxi“ a e-booku zdarma, autorka projektu Školy vědomého tvoření. Více informací na ww.bronakubejova.cz a www.pomocsvetla.cz.

Přednáška s meditací

Setkání s anděly

Přednáška s meditací a předáním Věčného andělského světla

Přijměte pozvání do světa andělských bytostí, které čekají jen na Vaše zavolání, aby Vám pomohly.

Kdo jsou andělé, jejich poslání, jak zjistit jméno Vašeho anděla strážného, jak se s nimi spojit, o co můžeme anděly žádat, barevná andělská ochrana, pomoc se splněním našich přání, předání a léčení Věčným andělským světlem a mnoho dalšího …

Kdy:   pátek 23.3.2018     17. – 19.hod.
Kde:   Jednota COOP,  Lhota 239, 763 02 Zlín (vedle kostela, naproti Obecnímu úřadu)
Cena: 300,- Kč
Lektor: Bc. Bronislava Kubějová, reiki mistr-učitel,

www.pomocsvetla.cz, www.bronakubejova.cz

Přihlášení do 22.3. 2018p. Vyoralová tel.  608 032 322

Když posíláme milující myšlenky ostatním, vytváříme tak světelné mosty, po kterých mohou kráčet andělé.