Poselství

Krásný první advent 😊,

tak už máme prosinec, poslední měsíc tohoto roku. Jak se vám daří? Těšíte se na svátky nebo stresujete?

V tomto čase si můžeme zpracovávat strachy, také zodpovědnost za svůj život, otevření srdce a přijímání lásky (sebelásky), péči o sebe.

Mí milí, DÝCHEJTE, nezapomínejte na svůj dech. Je to naše spojení s Otcem.

Cítíte strach – zhluboka dýchejte – nadechujte lásku, sílu a naději, s výdechem pošlete strach dolů do Země (ta ho bude transformovat v lásku). Stále dokola a dokola zaměřujte pozornost jen na svůj dech.

Je to mocný nástroj, který nám může pomoci se stresem a chaosem v nás i kolem nás. Dýcháním okysličujeme své buňky v těle. Dostává se jim láskyplné silné podpory. Zklidní se nám emoce, mysl se uvolní a my můžeme přijímat vzkazy a poselství.

Když pociťujete nedostatek lásky nebo pozornosti, tak vyšlete záměr nahoru a přijímejte s nádechem lásku.
Žádejte si o zvýšení vibrací, rozpuštění strachů a krunýře kolem srdce.
Zkuste dechové cvičení Pranajámu, která vám skrze dech může pomoci detoxikovat tělo.
Vědomě vnímejte svůj dech během dne a prociťujte vděčnost za dar života.

V případě, že potřebujete prostor pro sebe – požádejte svého anděla strážného (Vesmír, Boha, Vševesmírnou inteligenci, mistry), aby vám s tím pomohli. Vyšlete prosbu, že na sobě chcete pracovat, dokončit a zpracovat si lekce, zklidnit se, najít řešení, rozhodnout se.

Konec roku se blíží a Vesmír nás vede k tomu, abychom si ještě dopracovali to, co potřebujeme. Dávají nám možnost prohlédnout, pochopit, přijmout a odpustit. Pomáhají nám nachystat dobrý začátek roku.

Pokud byste s tím chtěli pomoci nabízím společnou možnost práce na sobě ve formě Transformačního víkendu, více informací zde http://bronakubejova.cz/co-delam/kurzy/transformacni-vikend/

Nebo čas pro sebe věnujte setkávání s přáteli, péči o sebe, tvůrčí činnosti – dušička bude nadšená :).

Když se cítíte bezradně, požádejte „nahoru“ o boží vedení a správné nasměrování. Dovolte si přijímat pomoc, podporu i rady. Jestliže jste se někdy v minulém životě obrátili proti Otci, zrušte všechno, co jste na Něj uvalili.
Zrušte všechny zákazy a zařeknutí se. Vezměte si zpátky vše, čeho jste se vzdali. Požádejte Vesmír, abyste byli celí a celiství v božím nastavení.

To, co vás trápí, s čím si nevíte rady, předejte andělům například formou „košíku“.
Děti si mohou představit třeba autobus, který starosti odveze :). Více k tomu v ebooku zdarma http://bronakubejova.cz/ebook-zdarma/  nebo v mé knize.

AFIRMACE na týden:

„Žiju život naplno a plním si své sny.“

S láskou a vděčností

Broňa

Týdenní poselství

POSELSTVÍ NA 26.11. – 2.12.2018

Pěkné pondělní dopoledne 😊, děkuji vám za pozitivní zpětnou vazbu k výkladům, budu tedy pokračovat.
Chtěla bych vám nastínit, jak vznikají předávané poselství.

Očistím prostor, ve kterém budu přijímat informace. Požádám o své očištění aury, čaker, duchovních schopností a darů, naladím se na Vyšší energie, udělám kolem sebe pentagram, propojím se se Zemí a se Zdrojem. Žádám si o ochranu napojení (informačního kanálu). Vyšlu záměr, že chci přijímat poselství na další týden, co nám chtějí sdělit.
Míchám a vybírám karty z více balíčků, přijímám informace. Zaznamenávám je na papír, posléze je přepisuji do souboru ve wordu a vybírám obrázek.
Umísťuji poselství na své dvoje webové stránky v různých administracích a na FB. No a pak už ho máte k dispozici.

V tomto týdnu se nám otevírají tyto témata:
zrcadlení, vidění a cítění pravdy o sobě i druhých, radost, péče o sebe, očista, zákon přitažlivosti

Měli bychom si všímat reakcí okolí a zjistit, co nám druzí zrcadlí. To, co nás na nich štve, je náš vnitřní nevyřešený problém. Možná nějaké přesvědčení, starý vzorec, který nám v životě překáží. Někdy to, co považujeme za správné, nemusí být z duchovní hlediska v pořádku. Můžeme mít zkreslený pohled, aniž bychom si to uvědomovali.

Chtějte vidět a vědět „pravdu“, tu boží pravdu dle vesmírných zákonitostí, být upřímní k sobě i ostatním. Můžete si položit otázky: Co chce mé srdce? Co je pod povrchem a je ukryté? Co by udělalo mé vyšší Já?

Nemáte sklony zveličovat a vytvářet dramata? Neberte si věci osobně, neměli bychom se brát až tak moc vážně. Měli bychom si uvědomit své lekce k řešení, přijmout je, jsou to důsledky našich myšlenek, činů a slov (karma). Rozhodnout se to změnit, požádat si o nápovědu a konat kroky.

Nezapomeňte také očišťovat svá těla, duše i mysl. Rozpouštějte zastření mysli, prozařujte strach. Požádejte bohyni Bílou Taru o důkladnou OČISTU fyzického těla i energetických těl, dání do rovnováhy.

Dalšími tématy ke zpracování jsou radost a péče o sebe.
Když se radujeme jsme ve vysokých vibracích a život plyne lehčeji. Vše, co děláme bychom měli dělat s láskou a radostí – ze srdce.
Můžete si k sobě zavolat anděly potěšení a anděly radosti, aby vás očistili od starostí, strachů, pochybností a pomohli vám radovat se, hrát si. Prožívat svůj život naplno.

Zkuste se každý den těšit na nějakou maličkost, získejte zpět energii nadšení, zvídavosti – „těším se“. Potěšte své opuštěné vnitřní dítě. Požádejte pannu Marii, aby vás zahalila do svých mateřských energii, přikryla svým pláštěm a utěšila, dala pocit bezpečí a jistoty.

Nechejte se hýčkat a vše tíživé odplyne. Vy se budete cítit volněji a svobodněji. Uvidíte další možnosti, které jste předtím nevnímali. Dle zákona přitažlivosti budete nyní přitahovat příjemně naladěné lidi, radostné pečující, s otevřeným srdcem.

AFIRMACE na týden:

S láskou nechávám radost proudit celým svým tělem, všemi zážitky.
Já Jsem Radost 😊.

S láskou a úctou

Broňa

Úplňkové Setkání s meditací

Srdečně vás zvu na páteční Setkání s meditací.

Úplněk bude v Blížencích a tak se zaměříme na vztahy a komunikaci, odpoutání od starých vazeb a přesvědčení.
Samozřejmě si budete přát své přání, které podpoříme v meditaci.

V případě většího počtu zájemců – dle přihlášení, bude změněno místo setkání.

PŘIHLÁŠENÍ do 21.11.2018 – telefon 776 364 859,
email – kubejovab@gmail.com

Těším se na vás 🙂
Přeji vám úspěšné dny.

S láskou a úctou

Broňa