Působení Reiki

Reiki lze aplikovat v těchto případech:

– zklidňuje napětí a odstraňuje stres
– posiluje imunitní systém a čistí tělo od jedovatých látek
– redukuje krevní tlak
– harmonizuje čakry a čistí auru
– čistí tělo od toxinů
– odstraňuje energetické blokády
– napomáhá zotavit se tělu po operaci Celý příspěvek

Energie Reiki

Ucelený systém práce s bioenergií                              reiki

Informace = energie = hmota
Harmonie bioenergie, psychiky, pohybu a stravy = základní program zdravého lidského života.

1. stupeň – v prvním stupni se otevírají schopnosti univerzální životní energii převádět , posilovat sebe a předávat ji druhým.
Jde vlastně o podvědomé rozpomenutí, zakódované ve vitálním programu. Naladění je trvalé a do konce života nevyhasíná. Dávající člověk pouze energii usměrňuje, proto se neunaví ani neoslabí, ale je zároveň posilován (kdo dává, dvakrát dostává). Podle historických pramenů je i kaligrafie slabik rei a ki symbolem ochrany.

2. stupeň (Sho den) – zesiluje průtok energie a otevírá lidský organismus pro vnímání jemnohmotných energií. Obsahuje velkou paletu možností práce s jemnými energiemi. Předané mantry probouzí vyšší energetické naladění. Je možno dávat energii ve větším množství , efektivně pracovat na čištění energetického systému, poskytnout současně reiki mnoha lidem, čistit prostor a podobně.

3. stupeň – je realizován s každým žákem samostatně. Mistrovský symbol nás spojuje s čistým bytím, s našim vyšším já. Vždy záleží na duchovní zralosti, pokoře a touze na sobě pracovat.

4. stupeň – mistr učitel – zasvěcení do mistrovského stupně reiki je pro ty, kdo cítí touhu předávat schopnost být kanálem reiki ostatním. Žák (budoucí mistr reiki) získává poslední symbol, který mu dává schopnost úspěšně zasvěcovat kohokoli jiného, do libovolného ze stupňů (včetně samotného mistrovského).

Dostanete skripta, které obsahují informace o historii reiki, čakrách, působení na sebe i druhé, pozice rukou atd… Také zalaminátovaný certifikát a svíci z palmového vosku jako dárek :-).

Reiki – životodárná energie

Reiki – univerzální životní energie

Slovo Reiki pochází z japonštiny a je výrazem pro univerzální životní energii, která byla znovu objevena jedním v Japonsku žijícím a využujícím křesťanským knězem dr. Mikao Usui v 19. století jako božská, univerzální léčivá síla, kterou léčil již Buddha a Kristus pokládáním rukou.Je to ta síla, která k nám proudí ze zdroje věčného světla, protéká námi a obklopuje nás. Síla, která se vyskytuje v hojnosti a je nám všem vlastně k dispozici.

Vstupem do tohoto života jsme však nejprve – což je podmíněno naším fyzickým tělem – vázáni na hruběhmotné vibrace hmoty, Celý příspěvek