Shamballa 1024

Shamballa 1024 je tzv. „multidimenzionální“ systém, který máme na naší planetě od roku 2003. Tento systém je reprezentován nanebevzatým mistrem Saint Germainem a jeho očistným Fialovým plamenem a dále také Průvodcem jménem Joelle. Channelovala ho June Stephansen v roce 2003. 

Shamballa 1024 v sobě slučuje několik typů energií. Jde o tyto energie:
–  Univerzální životní energie (reiki)
–  Mahatma energie – neboli „JÁ JSEM“ Boží      Shamballa
    přítomnost 
–  Energie Nanebevzatých mistrů Celý příspěvek