Květnové konstelace

A n d ě l s k é   r o d i n n é   k o n s t e l a c e

pondělí      7.5.2018 od  15.h.
čtvrtek    10.5.2018  od  15.h.
sobota    12.5. 2018 od   9.h.
úterý       15.5.2018  od    9.h.
čtvrtek    17.5.2018  od  15.h.
pondělí   21.5.2018  od 15.h.
středa     23.5.2018  od  15.h.
sobota    26.5.2018  od    9.h.
úterý       29.5.2018  od  15.h.
čtvrtek    31.5.2018  od    9.h.

 Společně zlepšíme vaše vztahy v rodině, v zaměstnání, můžete uvolnit bolesti spojenés nenaplněnými vztahy, vyčistit rodové vazby, linie i zátěže, vyřešit strachy, fóbie své nebo svých dětí, alergie, sebelásku, zdraví, nadváhu, vnímání jemnohmotného světa aj.

Nápomocny nám budou konstelace a channeling – pomoc nebeských bytostí. Díky nim lze udělat účinnou změnu v životě. Zaměření na fungování vtahů, které se týkají partnerství, rodičovství, vztahy mezi dospělými a jejich rodiči, sourozenecké vztahy, tchán/tchýně, vztahy s prarodiči, pracovní a přátelské vztahy aj.

Místo konání:  Poláškova 36, Valašské Meziříčí
Cena: pro účastníky s vlastní konstelací 800 Kč, pro ostatní účastníky – pozorující či stojící v rolích  500 Kč
S sebou: pití, pohodlné oblečení, přezůvky a chuť pro sebe něco udělat a změnit 🙂

Rezervace zasílejte  na email: kubejovab@gmail.com.
Počet míst omezen.

Těším se na naše společné setkání a děkuji za možnost, díky které mohu projevovat mé božské světlo, aby z něho měli užitek i jiní :-).

Je krásné spolu mlčet, krásnější je spolu se smát.

Březnové andělské rodinné konstelace

A n d ě l s k é   r o d i n n é   k o n s t e l a c e

čtvrtek     1.3.2018  od   9.h.
pondělí    5.3.2018  od 15.h.
sobota    10.3.2018 od   9.h.
úterý       13.3.2018  od 15.h.
úterý       20.3.2018  od 15.h.
čtvrtek    22.3.2018  od 15.h.
úterý       27.3.2018  od 15.h.
sobota    31.3.2018  od   9.h.

 Společně zlepšíme vaše vztahy v rodině, v zaměstnání, můžete uvolnit bolesti spojenés nenaplněnými vztahy, vyčistit rodové vazby, linie i zátěže, vyřešit strachy, fóbie své nebo svých dětí, alergie, sebelásku, zdraví, nadváhu, vnímání jemnohmotného světa aj.

Nápomocny nám budou konstelace a channeling – pomoc nebeských bytostí. Díky nim lze udělat účinnou změnu v životě. Zaměření na fungování vtahů, které se týkají partnerství, rodičovství, vztahy mezi dospělými a jejich rodiči, sourozenecké vztahy, tchán/tchýně, vztahy s prarodiči, pracovní a přátelské vztahy aj.

Místo konání:  Poláškova 36, Valašské Meziříčí
Cena: pro účastníky s vlastní konstelací 800 Kč, pro ostatní účastníky – pozorující či stojící v rolích  500 Kč
S sebou: pití, pohodlné oblečení, přezůvky a chuť pro sebe něco udělat a změnit 🙂

Rezervace zasílejte  na email: kubejovab@gmail.com.
Počet míst omezen.

Těším se na naše společné setkání a děkuji za možnost, díky které mohu projevovat mé božské světlo, aby z něho měli užitek i jiní :-).

Je krásné spolu mlčet, krásnější je spolu se smát.

Andělské rodinné konstelace

A n d ě l s k é   r o d i n n é   k o n s t e l a c e

čtvrtek     1.2.2018  od 9.h.
úterý        6.2.2018  od 15.h.
čtvrtek     8.2.2018  od 9.h.
úterý       13.2.2018 od 15.h.
úterý       20.2.2018 od 15.h.
sobota    24.2.2018 od 9.h.
pondělí   26,2,2018 od 15.h.
čtvrtek     1.3.2018  od  9.h.

 

 Společně zlepšíme vaše vztahy v rodině, v zaměstnání, můžete uvolnit bolesti spojenés nenaplněnými vztahy, vyčistit rodové vazby, linie i zátěže, vyřešit strachy, fóbie své nebo svých dětí, alergie, sebelásku, zdraví, nadváhu, vnímání jemnohmotného světa aj.

Nápomocny nám budou konstelace a channeling – pomoc nebeských bytostí. Díky nim lze udělat účinnou změnu v životě. Zaměření na fungování vtahů, které se týkají partnerství, rodičovství, vztahy mezi dospělými a jejich rodiči, sourozenecké vztahy, tchán/tchýně, vztahy s prarodiči, pracovní a přátelské vztahy aj.

Místo konání:  Poláškova 36, Valašské Meziříčí
Cena: pro účastníky s vlastní konstelací 800 Kč, pro ostatní účastníky – pozorující či stojící v rolích  500 Kč
S sebou: pohodlné oblečení, přezůvky a chuť pro sebe něco udělat a změnit 🙂

Rezervace zasílejte  na email: kubejovab@gmail.com.
Počet míst omezen.

Těším se na naše společné setkání a děkuji za možnost, díky které mohu projevovat mé božské světlo, aby z něho měli užitek i jiní :-).

Je krásné spolu mlčet, krásnější je spolu se smát.