Dávání a braní

Meditace na pročištění a porozumění tomu, co v dané chvíli skutečně potřebujeme a dosáhneme souladu s přítomným okamžikem Tady a Teď.

AFIRMACE: Jsem si vědom svých potřeb a dokáži je naplnit.

Posadíme se pohodlně na židli a necháme volně proudit energii. Vědomě se nadechneme a vydechneme a spojíme se s energií Země. Soustředíme energii ve svém slunci. Do svého slunce a ukotvení napíšeme své jméno a dnešní datum.

Vnitřní pozornost zaměříme na čelní čakru a vně své aury si představíme prázdné promítací plátno a na něm grafické znázornění dvou sloupců, z nichž první znázorňuje naše dávání a druhý naše braní. Uvnitř si položíme otázku, jakou měrou se na nich podílí aspekt braní a aspekt dávání.

Nyní si představíme, že obrazu na plátně předáváme ukotvení a energetické slunce. Do každého z nich napíšeme dnešní datum a oba sloupce začneme svým vnitřním sluncem pročišťovat a uzpůsobovat okamžiku Tady a Teď. Zároveň tak pročistíme svá utkvělá přesvědčení, důvody, které máme pro to či ono, a zastaralé představy.

Všímáme si, zda se pročištěním na vzájemném poměru obou sloupců něco změnilo. Očistný proces provádíme do doby, než pocítíme, že oba sloupce jsou v tomto ohledu ve vyváženém poměru.

Na závěr si položíme otázku, jaký rozměr má aspekt dávání a aspekt braní. Je jejich poměr skutečně vyvážený nebo máme potřebu pokračovat?
Cvičení ještě chvíli procítíme, poté se několikrát vědomě nadechneme a vydechneme a představu necháme pozvolna odeznít. Uvolníme se.
______________________________________

Během meditace, cvičení nic nehodnotíme, necháme se zcela vést obrazy na plátně. Jako alternativu si můžeme rovněž představit obraz kruhu či grafické znázornění stupnice s procenty. Možná si uvědomíme, že nastal okamžik, kdy bychom měli dávat či brát méně nebo více. Uvažujme o tom, jak bychom oba tyto aspekty mohli učinit součástí svého každodenní života.

Zdroj – Ursula Georgiová – Teď a tady