Kalendář akcí na 2.čtvrtletí 2019

Všechny akce se konají na adrese: Poláškova 36 ve Valašském Meziříčí

Zájemce prosím o přihlášení na telefonu 776 364 859 nebo emailem na kubejovab@gmail.com.  

MOŽNOST absolvování kurzů a zasvěcení přes skype.
V případě zasvěcení do různých druhů energií nebo kurzů je možné domluvit
jiný termín, individuální osobní setkání nebo je předat na dálku (skripta v emailu).

Termín         Název akce                                      Cena                         Doba

20.4.            Sobotní konstelace                           800,-Kč                      9. – 14.h.

15.4..            Kurz kyvadla                                    400,-Kč                      17.-18.30h.
pondělí         1.část 

17.4.             Kurz se zasvěcením                        1300,-Kč                    17.-19.h.
středa           I.stupně reiki

19.4.            Úplňkové setkání s meditací              80,-                           18.-.19.h.
pátek

24.4.            Kurz Intuice – 1.část                          250,-                          17.-.18.30h.
středa                                         .

29.4.            Přednáška o vztazích                       200,-Kč                       17.-19.h.
pondělí        a komunikaci

30.4.            Seminář se zasvěcením                    2000,-                        17.-19.h.
úterý            do Shambally I.+II.st.

2.5..             Kurz kyvadla                                      400,-Kč                      17.-18.30h.
čtvrtek         2.část 

6.5.              Seminář se zasvěcením                                                       17.-18.30h.
pondělí        do Mahatmá energie

14.5.            Kurz reiki II.stupeň                             2000,-                        17. – 19.hod.
úterý             

18.5.            Kurz Andělského reiki                        2200,-                         9. – 13.h.   
sobota         1.+ 2.st.           

22.5.             Kurz Intuice – 2.část                          250,-                          17.-.18.30h.
středa       

25.5.            Sobotní konstelace                            800,-                           9. – 14.h.

28.5.            Seminář se zasvěcením                                                       17.-19.h.
úterý            do Boží pečeti     

30.5.            Kurz kyvadla – 3. část                         400,-                          17. – 18.30.h.
čtvrtek

4.6.             Seminář se zasvěcením                                                         17. – 19.h.
úterý           Nanebevzatí mistři

8.6.             Čištění hojnosti s energií draků,            1000,-                        9. – 16h.
sobota        Atlantidy a Lemurskými krystaly

15.6.           Sobotní konstelace                                 800,-                         9. – 14.h.

18.6.           Kurz intuice – 3.část                                250,-                        17. – 18.30h.
úterý

27.8. – 28.8.  VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ O ŽIVLECH, ZDRAVÍ A STRAVĚ
ve VM „U Mamulky“