Kundalini jóga

„Kundalini“ doslovně znamená „lokna na pramínku vlasů milého.“ Tato poetická metafora se vztahuje k toku energie a vědomí, které existuje v každém z nás a které nám umožňuje splynout s vesmírným vědomím. Tento systém nás vede k neustálému a předvídatelnému pokroku a využívá přitom základní funkce těla a mysli, k vytvoření rychlého a udržitelného osobního růstu a hojení.
V Kundaliny józe nám jde o prožitky, o rozproudění kundaliny energie. Dechovými technikami, cvičením asán-kryjí, recitaci manter, relaxačními a meditačními technikami spolu s dotekovými technikami si každý z vás rozvíjí tělesné uvědomění, vitalitu a duchovně roste.

Jsme lidské bytosti, úžasné stvoření, ve své čisté podstatě neomezené. Inkarnovali jsme
se na planetu Zemi, aby jsme se v těžkém, hmotném světě naučili žít, získávali zkušenosti a nabyli mistroství v žití. K tomu, aby se naše duše mohly rozvíjet nejenom v jemnohmotném těle potřebujeme dopravní prostředek. Tím je naše hrubohmotné fyzické tělo. Je to vlastně schránka pro duši, která se zároveň vyvíjí s pokrokem duše, nás. Musíme o svá těla pečovat, neboť bez nich bychom nezakusili žádné zkušenosti na materiální úrovni. Tento prostředek nám slouží bez odmlouvání a plní veškerá naše přání. Ať již negativní nebo pozitivní!

K zahájení léčebných procesů v sobě musíte reaktivovat 12 rotujících vláken božsky dokonalé původní DNA. Spolu s kundalini energií, jež se probourává vaším tělem a rozbíjí všechny bloky, získáváte zpátky svoji neomezenou duchovní sílu, stejně tak poroste vaše vědomí a vibrace těla. Budete si více vědomi svého Já a budete více pociťovat neustále propojení s Prvotním zdrojem. Jakmile bude aktivních všech 12 vláken DNA, vaše jednotlivá energetická centra se sjednotí, zbavíte se nemocí a tělesných nedostatků. Váš duch přestane být ohraničen rozumem a vaše duše fyzickým tělem. Vězte, váš duch i vaše duše, stejně tak fyzické tělo je neomezené! Úkolem mnoha meditačních cvičení je znovuobjevení sjednoceného energetického centra. Uvědomte si však, že bezvýhradného akceptování všech aspektů se vám to nepodaří. Každé poznání, jež neprožijete, není skutečné poznání.

Je třeba všechny tyto vzorce nejdříve pochopit a dokonale je v sobě vyléčit, rozpustit. Bez toho iniciačního kroku vyléčení nenastane. Pročištění rozumového myšlení, chování i konání, a ohleduplný, láskyplný přístup ke všem tvorům, kteří vzešli z Prvotního zdroje, jsou základním předpokladem pro sjednocení čaker. Své čakry nesjednotíte složitými meditačními technikami – ty vás maximálně přivedou do stavů uvolnění.

„Chce-li člověk něco poznat, musí to ztratit.“ Osho