Láska je energie

Úvodní slovo na Kurzu intuice bude patřit Kryonovi, který nás bude provázet a pomáhat všem přítomným :-). 

srdíčkoChanneling 3.3.2014 – Kryon

Já jsem Kryon, z magnetické služby, jsem láska a přicházím k Vám, abych se s Vaším dovolením dotkl Vašich srdcí, očistil je od emocí, co k nim nepatří. S Vaším svolením, pod slovním vedením Orinoko, vás provedu očistou vašich srdcí od nánosů všech životů, které budou dovoleny Pány karmy.
Nejste sami, jsme jedno, já i ty i ty, jsme jednota, jsme láska. Ta láska, která prostoupí vaše těla, buňky a posílí atomy v nich, změní kódy vašich DNA, rozpustí pancíř, který jste si sami vytvořili.

Já Kryon jsem mocná bytost, jenž dohlížím na vzestup planety Země a jejich bytostí. Já jsem prostoupen vším, má energie je všechno kolem i uvnitř, jsem energie lásky. Mohu pomoci i tobě, pokud to dovolíš, volej mne často na pomoc, vše prostoupím láskou, všechny situace a starosti, zůstane jen klid a mír, harmonie a pocit štěstí a radosti.

Pro tohle jste přišli na tuto krásnou planetu, užívat si nebe na Zemi. Dualita není skutečná, věř a dovol si být šťastný teď hned. Spolu s matkou Zemí, očistíme tvé tělo od strachů, pochybností a dodáme jim energii a pocit lásky, jednoty se vším.
Člověče, ty nejsi sám, my všichni jsme jedno. Když daří se dobře tobě, ostatní vidí to a chtějí to, mít také tak. Spokojený se svým bytím chce každý, každá duše chce domů, návrat ke svému vnitřnímu božství, svobodu ducha a mysli.
Neboj se člověče, je o tebe postaráno za každých okolností, vše je jak je dáno, nebuď netrpělivý, popudlivý či zlý sám na sebe. Probuď v sobě lásku, nech zářit svou boží jiskru a buď Světlem pro ostatní. Čím více Světla máš, tím více můžeš dávat a přijímat.

Žij vědomě každý okamžik života, vybral sis to tak, chtěl jsi to, ne Bůh, ale ty sám a tvé božství v tobě. Na každého pohlížej s láskou a vědomím, že je vše jak má být, on to ještě nepochopil, potřebuje delší čas nebo další život. Duše je věčná, ale tělo ne. Je to jen změna formy, pro některé nepochopitelná. Ve skutečnosti nemůže nic zaniknout, jen změnit formu.

Vnímejte srdcem a často mě volejte, jsem láska, já jsem vy a vy jste já, jsme jedno. Buďte na sebe hodní, mí milí, miluji vás.

Není podstatné jakou profesi zde vykonáváte, záleží na poslání duše. Nechte ji promluvit, projevit se, tak budete šťastní, když ona bude, budete i vy, žádné materiální statky, jen naplněná duše vás učiní šťastnými.
Naslouchejte lásce, buďte láskou, vyzařujte ji a přijímejte ji do všech oblastí vašeho života. Má nejvyšší vibrace, nic jí nezastaví. Uvolní, rozpustí, transformuje, uzdravuje, je mocná. Nechte ji vstoupit do vašich životů a uvidíte změny u vás i ostatních.
Buďte láskou, s vděčností a pokorou děkujte za své zkušenosti, díky nim jste našli lásku. Projevujte ji v každém pohybu, úsměvu, žijte s ní a váš život poplyne lehce, svobodně v hojnosti všeho, co potřebujete. Učte ostatní o lásce, o Bohu, o duši – vše je jedno a to samé. Nečiňte ukvapené závěry, láska neumí hodnotit, posuzovat, odsuzovat, srovnávat či kritizovat.

Láska je, prostupuje a léčí vše.

S láskou Kryon

 

Děkuji, že toho mohu být součástí :-). Orinoko

Pokračování v léčení na kurzu …