Lítost je přebírání zodpovědnosti za druhé.

Je důležité spíše soucítit než litovat.

Když někoho litujete, ventilujete pocit, že to, co se mu nebo jí děje, je negativní či zlé. Soucítíte-li, vidíte, že lekce, jimiž lidé procházejí jsou dobré pro jejich růst, a pomáháte jim si to uvědomit. Vaše soucítění pomáhá druhým podívat se na svou zkušenost, kterou dosud vnímali jako nešťastnou, trochu jinak. Uvědomte si, že když někoho litujete, začínáte vibrovat v jeho tónině a přejímáte jeho nižší energii. To se vám nikdy nestane, vycházíte-li z opravdového soucítění.

Být neústupní nemusí být lehké, ale často je to větší dar, než když jste na lidi za každých okolností „hodní“. Možná máte přátele, kterým neustále něco dáváte, aniž by si toho vážili. Pokud vaše nabídnutá pomoc zjevně nepomáhá, je načase jednat podle své hlubší moudrosti a orientovat svou energii jinam. Riskujete sice momentální ztrátu jejich přízně, ale z dlouhodobého hlediska tím jen získáte – jak vy, tak oni.

Jeden z nejcennějších darů, který můžete druhým dát, je říkat jim pravdu – citlivě, přesně a jednoznačně. Vědět kdy a co říci, to je velká moudrost. Váháte-li, jestli druhým něco říci, nebo ne, ztište se a jděte dovnitř. Máte-li pocit, že jim to pomůže v jejich růstu, pak promluvte. Pokud však cítíte, že to stejně neuslyší nebo že se tomu budou bránit, nechte si to pro sebe. Stejně tak je lépe mlčet, chcete-li mluvit z touhy po osobních výhodách, nebo přimět druhého, aby udělal, co si přejete vy. Osobní prospěch není dobrá motivace, chcete-li opravdu pomoci. Mlčení má svou sílu, stejně jako slova pronesená v pravý čas.

Dříve než druhým něco řeknete, zastavte se a položte si otázku, jestli to poslouží jejich vyšší vizi. Pokud ano, pak uděláte dobře, když promluvíte. Moudrý člověk volí svá slova přesně. Nejdříve se sám sebe ptá: „jak to, co řeknu, poslouží jejich růstu?“ A pokud nijak – mlčí. Kdykoliv vyšlete vysokovibrační, moudrou energii, přitahujete si stejnou energii zpět.

Když se s někým potkáte, všímejte si jak rozvinutá je jeho či její duše. Neočekávejte to, co vám nemohou dát. Buďte citliví a jemní. Vysílají-li k vám negativní energii, je to jen proto, že mají z něčeho strach. Nemusíte na něj reagovat svým strachem. Dovedete si představit, jak by vám bylo, kdybyste se otevírali a milovali ostatní jen do té míry, do jaké jsou otevření oni? Vaší výzvou je jednat moudře, dívat se z vyšší perspektivy, uvolňovat nežádoucí energie, soucítit a  vycházet ze srdce bez ohledu nato, jak milující jsou lidé kolem vás.

Staňte se vůdčí silou. Odvažte se být moudří! Mějte odvahu milovat, soucítit, otevřít se a být zranitelní. Buďte příkladem. Nečekejte s tím, až se otevřou nebo zmoudří ostatní. Brzy objevíte, že otevřený, moudrý a láskyplný člověk dokáže kolem sebe změnit celý vesmír, který ho obklopuje.

Výňatek z knihy „Osobní síla“ od S.Roman