Očista od mnoha negativních energií

Můžete mít někdy pocit, že jste unaveni (třeba už ráno při vstávání, i přesto, že jste spali) nejen po práci, po návštěvě prostředí s mnoha lidmi po fyzické činnosti aj. Když tomu nerozumíme, tak se toho bojíme a prohlubujeme ten stav. Vše začíná přijetím :-).
Příčin může více, každý jsme jedineční (nelze se srovnávat – to co pomůže jednomu, nemusí pomoci druhému).

Mohou za tím být negativní energie vaše, vašich blízkých (ať jsou s vámi nebo daleko od vás, energie působí i na dálku), kolegů či kolegyň v práci, záště, negativita, nepřejícnosti, energeticky znečištěné prostředí, nevyřešené věci z minulých životů, které duše potřebuje vyřešit aj. Negativní energie nám způsobují díry v auře a oslabují nás. Můžete si nechat vyčistit auru s archanděly a vytvořit si energetický obal kolem svého těla. Dále můžete použít fialový plamen pro očištění své i prostor, pro karmické čištění mezi zúčastněnými (více k tomu v záložce ke stažení).

Vždy je důvod toho, jak se cítíme a jen my jsme za to zodpovědni – to je dobré mít na paměti. Neházet vinu a neobviňovat někoho jiného – v důsledku, po zjištění duchovní příčiny zjistíte, že tyto bytosti, jejich duše, měli důvod pro to, aby na vás negativně působily.

Může být za tím vaše duše, která vás tím upozorňuje, že nejdete společně po té cestě, kterou jste si vybrali. Schránka, naše tělo a rozum (ego) nenaslouchá duši, své intuici, můžeme mít zavřené srdce od citových zranění současného i minulých životů. Proto je důležité pracovat na sobě, učit se sebelásce, otevřít své srdce.
Představte si loďku nebo člun na řece vašeho života – kde je vaše loďka? Pluje, je na břehu, pádlujete proti směru proudu a jste z toho unaveni? Máte plnou loďku lidí? Jsou na řece peřeje, je klidná, jsou tam kameny a vy jste se zasekli?
Zkuste se vnímat proud a nechat se unášet, dovolte si důvěřovat Vesmíru, že se o vás postará.
Může vám pomoci archanděl Michael, zavolejte si ho k sobě. Vede a řídí ty, kteří mají pocit, že bloudí nebo si neumí poradit se smyslem života či kariérou v práci. Dokáže stimulovat nemotivované nebo bázlivé, aby začali jednat. Michael vám rovněž řekne, jaký další krok byste měli učinit. Pomáhá v nabytí odvahy, s naváděním na správnou cestu, v nabytí energie a vitality, v nalezení smyslu života, v získání motivace, s ochranou, s vyčištěním prostoru, s uvolněním ducha i v získání sebevědomí.
Přivolejte ho – přijď, prosím, ke mně, potřebuji tvoji pomoc –  kdykoliv se něčeho bojíte nebo se cítíte zranitelní. Okamžitě se objeví, dodá vám odvahu a zajistí vaši bezpečnost, jak fyzicky, tak emocionálně.
Zdroj: Archandělé a andělé na nebesích, Doreen Virtue

Bílá Tara – orientální bohyně – milující a nápomocná bohyně, která prodlužuje život a prohlubuje osvícení těch, kteří ji zavolají. Pomůže vám očistit vaše pohnutky a záměry, aby vycházely jen z touhy sloužit, a ne ze strachu nebo soutěživosti. Může vám být nápomocna s očistou těla, s odhalením vašeho vnitřního já. Podpoří a usnadní očistu a postará se, aby vaše činy byly v souladu s vašimi skutečnými názory. S její pomocí se vyvarujete, jakéhokoliv chování, které by vás vedlo k pocitům viny nebo hanby, neboť ty snižují vaši sebeúctu.
Zdroj: Karty – Nanebevzatí mistři, D. Virtue

Dévi – hinduistická bohyně, jedna z nejdůležitějších a nejmocnějších bohyň Indie.
Pomáhá zbavovat se škodlivých návyků, s očištěním těla a mysli, nacházet v životě a práci více smyslu, se všemi aspekty vztahů. Říká, že když mají lidé studená, neužitečná srdce, nemohou s nimi zpívat písně o lásce. Nejen děti potřebují žít v atmosféře, která je plná lásky a láskyplných zjevení.

S Dévi se nejlépe navazuje spojením když sedíte sami v přírodě, v trávě, na zemi či lehátku, ale samozřejmě i domů za vámi přijde. Zkřižte paže na prsou a představujte si, že vás objímá Dévi. Snažte si představit její lásku v srdci a těle a vdechujte ji dlouze a pomalu. V duchu ji požádejte, aby vstoupila do vašeho srdce, mysli a těla očistila je od všech toxinů, nečistot, temnoty a špatných pocitů. Snažte se cítit paprsky láskyplné energie prostupující vaším tělem a jemně a důkladně ho očišťující. Můžete zjisti, že s sebou škubnete, když z vás uvolní podřadné energie. Až se vaše tělo zklidní, zůstaňte s ní v duchovním spojení tak dlouho, dokud vám to bude příjemné. Požádejte jií, aby vám pomohla se postavit a pocítit obnovenou energii vašeho těla. Poděkujte jí a učiňte předsevzetí, že ji budete často přivolávat.
Zdroj: Archandělé a andělé na nebesích, Doreen Virtue

 

 

 

 

Share