Pomoc od stresu – přetnutí energetických pout

Volám a prosím archanděla Michaela, archanděla Rafaela, a prosím o přetnutí všech pout a řetězů, kterými jsem se spoutala nebo kterými mě někdo poutá.
Prosím o vyčištění a vytažení všech předmětů, bytostí, entit, otisků, záští, negativity a nepřejícnosti ze všech mých těl i z mé duše, na všech úrovních a ve všech životech.
(aspoň 3x říct, požádat)

Pokud máte pocit nátlaku, hodně povinností – řekněte –
Vracím všem jejich zodpovědnosti, jsem zodpovědná jenom sama za sebe a za své děti do 18 let, zodpovídám za plnění svého plánu duše, za nikoho jiného.
Prosím Vyšší energie o ukotvení tady a teď v roce 2015, pomozte mé duši se rozpomenout a dodejte ji světlo a lásku, naději a směr, odvahu a vnitřní sílu. Děkuji.
Prosím o energii Boží lásky pro mou duši a pro každou buňku mého těla. Děkuji.
(zkontrolujte si své hranice, zda jsou dostatečné, jestli dáváte sami sebe na první místo, láskyplně sami sobě nasloucháte – péče a soucit, věnujete čas i sobě a své duši – v případě, že ne, volejte panenku Marii, ona vám s tím pomůže, přijímejte její mateřskou lásku a zklidněte mysl, oprostěte se od starostí, strachů, stresů aj., předejte vše andělům či Bohu, požádejte je o pomoc a vyřešení té situace, toho problému – žádejte, proste, řekněte si o pomoc, nejste na to sami, je jich kolem nás spousta a moc rádi nám pomáhají).

Nanebevzatý mistr El Morya
pomáhá s rozhodováním, s vírou, se zakotveností, s ochranou – zvlášť energie a psychiky. Zdolává naše vnitřní překážky, obranné zdi, které jsme si vystavěli v mylné představě, že to jsou naše štíty. Pokud mu to dovolíte, obejme Vás a vykoná energetickou transfúzi a nahradí bezvěrectví vírou.
Můžete ho požádat o nainstalování štítů, individuálně přizpůsobených energetickému poli každého jedince. Štíty lze kdykoliv a okamžitě odstranit, stačí říci správné slovo. Jeden štít chrání srdce a druhý štít je na kříž, dvě zranitelné místa pro nositele světla. Formou psychického chirurgického zákroku permamentně nainstaluje tyto štíty do vaší bytosti, aby vás chránily před jakýmkoliv zraněním. Tyto štíty umožní, aby z vás všechny problémy stekly jako máslo z horkého povrchu – jsou to nárazníky zmírňující vznětlivost vznikající z emocionálních rozhodnutí netlumených moudrostí.

Milovaný El Moryo, který sloužíš božskému světlu, dostav se ihned ke mně. Doveď mě na místo nesobecké služby, kde se přidělují božské úkoly. Chraň mě před negativními myšlenkami mé vlastní mysli a negativní energií obecně. Pomoz mně zůstat zaměřený na to, abych zjistil, jaké mám úkoly, abych rostl, léčil se a učil s pozitivními úmysly a pozitivní energií. Děkuji ti.

Zdroj: Archandělé a andělé na nebesích, Doreen Virtue

 

 

 

Share