Pomoc s řešením konfliktů a sporů

Vztahové záležitosti, které nás ovlivňují, jsou vlastně naším učitelem. Hledejte příčinu toho, proč se vám to či ono děje. Vždy to má důvod, když ho rozpoznáte, nebude to pro vás tak těžké. Přišli jsme sem na Zem, abychom spláceli energetické dluhy z minulých životů a rostli, poučili se z předchozích chyb, dokázali sobě i ostatním odpustit, přijmout sebe i ostatní takové jací jsou, dojít k osvícení. Když začnete vidět vaše spory s druhými jako lekce, zkušenosti, jenž jste si tady vybrali zažít, pochopíte co vám druzí zrcadlí, vše se změní. Tím, že na sobě začnete pracovat, získáte jinou vibraci skrze vaše pochopení a vesmír vám již nemusí posílat toho člověka nebo typ lidí do cesty.

Archanděl Raguel – arch. spravedlnosti a poctivosti.
Je kombinací právníka, duchovního rádce, terapeuta a motivačního kouče. Je láskyplný džentlmen, který nebude nikdy nic dělat proti vaší vůli. Požádáte-li ho o pomoc, okamžitě přijde. Říká:
Často vidím lidi, kteří se dostanou na dno, aniž by si uvědomovali svůj potenciál a možnosti. Má dostupnost je neomezená a neexistuje žádný důvod, proč by jste se o něco pokoušeli sami, když vám nabízím přátelskou pomoc. Často pracuji anonymně se skupinami jiných pomocníků, takže ani nemusíte vědět, že jsem vám na vaši žádost přišel na pomoc. Měli byste však vědět, že tam jsem!
Pomáhá:
s řešením hádek
se spolupráci a harmonii ve skupinách a v rodinách¨
s obranou lidí, s nimiž se zachází nespravedlivě
s dodáváním sil, zvláště smolařům
s prostředkováním sporů
se zaváděním řádu
INVOKACE
Raguel dokáže báječně řešit konflikty. Máte-li s někým spor a potřebujete ho vyřešit, požádejte o zásah Raguela:
Arch. Ragueli, děkuji ti za zásah do mého vztahu s (jmenujte osobu, které se to týká) a za to, že jsi nás usmířil. Jsem ti vděčný za chápavou pomoc při řešení našich rozdílů. Cením si, že jsme si s tvojí pomocí dokázali odpustit. Vím, že Boží vůlí je věčný mír, a jako Boží děti si uvědomuji, že oba dva jsme vtělením tohoto míru. Děkuji ti, že jsi nám pomohl žít v této pravdě, nyní i v budoucnosti. V míru a vděčnosti ti děkuji.
Zdroj: Archandělé a andělé na nebesích, Doreen Virtue
Share