Propojení s matkou Zemí

Možná si říkáte Proč se propojovat se zemí, co to má znamenat, jaký to má význam. Velký, hlavně pro vaši duši, tím samozřejmě pro vás. Cítíme se tak, jak se má naše duše. Nejvyšší naší prioritou by měla být spokojená a naplněná duše. Naučit se s ní spojit, naslouchat jí a jednat dle ní. Je to náš moudrý vnitřní rádce. Všechno co potřebujeme máme v sobě, jen se s ní naučit komunikovat, spolupracovat. Pamatuje si všechny životy, které byla inkarnována, všechny útrapy i štěstí.
Např. když se necítí bezpečně, může sklouzávat do minulého života, kdy se jí tady třeba stala nějaká živelná pohroma, nebo jí bylo nějak jinak ublíženo. Mohli by jste jí pomoci tím, že zavoláte archanděla Gabriela a poprosíte ho, aby pomohl vaší duši ukotvit se tady a teď v tomto roce na planetě Zemi a nastolil jí pocit bezpečí. Dále požádejte Vyšší energie o energii Boží lásky pro svou duši a pro každou buňku vašeho těla fyzického i všech ostatních těl. 

Děti, které zde nejsou spojené se Zemí, mohou se cítit ohrožené a „zlobí“, oni neví co jim je a co to způsobuje. Prosím rodiče malých dětí, aby za ně žádali a propojovali je se zemí a až budou větší, tak je to naučili. Úplně malé miminka, která nemají kontakt se zemí chodidly – je důležité, aby se oba rodičové cítili tady v bezpečí, bez stresu (resp. jejich duše). Dítě pláče a neví proč, rodič neví, že je to vlastně kvůli němu a pocitu ohrožení jeho duše. Vše souvisí se vším. Většina onemocnění dětí souvisí s neřešeným rodinným problémem. Vesmír to rodičům ukazuje skrze dítě.

Je více způsobů jak se se Zemí spojit.
Můžete použít vizualizaci – posadit se s chodidly položenými na zemi, vyslat záměr nahoru, co chcete udělat – prosím o propojení s matkou Zemí a ukotvení duše tady a teď  v tomto roce – představit si zlaté silné kořeny jak vám vyrůstají z chodidel a prorůstají do země skrze jednotlivé vrstvy hlouběji a hlouběji směrem k jádru, kde se ukotvují a upevňují. Můžete procítit spojení s matkou Zemí, poprosit ji o její zemskou láskyplnou energii, která bude proudit vašimi kořeny a chodily do celého těla, odnese sebou vše co vás zatěžuje a obtěžuje (bude to transformovat v lásku) a dodá vám odvahu, sílu, naději aj.

Můžete vyzkoušet poprosit archanděla – volám a prosím archanděla Sandalfona, prosím tě o vyčištění a harmonizaci mé zemské čakry (máte ji 20-30cm pod chodidly) a propojení s matkou Zemí. Omlouvám se ti matko Země, pokud jsem ti někdy ublížila nebo se vůči tobě něčím provinila, odpusť mi to prosím, lituji toho, přijmi mě zpátky do své náruče. V tomto životě jsi mou rodnou planetou a já se tady a teď chci cítit v bezpečí. Děkuji vám.

Můžete použít kabalistický světelný kříž k ukotvení se Zemí, pokud tuto metodu znáte:

Nad sebou si představte zářivě bílé světlo, které se vznáší nad vaší hlavou. Zvedněte pravou ruku nad hlavu a přitáhněte si toto světlo k čelu.
Pak řekněte: „ATÁ“ (Atá – znamená „Ty jsi“ nebo „Tvé je“)
Pak přeneste světlo dolů tak, aby se vás dotýkalo v srdeční nebo břišní krajině a směřovalo dolů k zemi. Představujte si, jak vám světlo sestupuje z čela až do nohou.
Řekněte slovo: „MALCHUT“ (Malchut — znamená „Království“)
Dotkněte se pravého ramene a představte si tam světelný bod.
Řekněte slova: „VE-GEBURA“ (Ve gebura, vyslovte jako „v´geburá“ – znamená „a Síla“)
Dotkněte se levého ramene a představte si tam světelný bod. Představte si, že vidíte horizontální proud světla, které vychází z druhého ramene a spojuje se s tímto bodem.
Intonujte slova: „VE-GEDULA“ (Ve gedula, vyslovte jako „v´gedúlá“ – znamená „a Sláva“)
Nyní sepněte ruce u srdce (jak při modlitbě), představte si a prociťte úplný světelný kříž, který vámi probíhá od temene k patě a z ramene k rameni, a řekněte: „LE-OLAM, AMEN“
(Le olam, amen vyslovte jako „le ólam, ámen“ — znamená „navěky věků, amen“).

 

 

Share