Řešení na každou situaci

Existuje dokonalé řešení pro každý vztah a pro každý problém. Odpovědi se nacházejí ve vyšších dimenzích a naše lidské já k nim často nedokáže získat přístup. Abychom toto řešení mohli najít, je zapotřebí odevzdat tuto situaci Bohu či jeho andělům, poté naslouchat a jednat na základě impulsů vycházejících z naší intuice.

Použijme analogii dítěte s rozbitou hračkou. Jestliže toto dítě požádá tatínka, aby mu ji spravil, tatínek to s radostí udělá. Vezme hračku a opraví ji. Poté ji vrátí dítěti celou. Jestliže se však dítě odmítá té hračky vzdát a chce, aby byla opravena, zatímco ji stále svírá v ruce,tak si ji tatínek nemůže vzít a pracovat na ní.

Většina z nás trvá na ponechání si svých starostí a obav. Držíme se jako klíště svých vztahů a necháváme problémy neustále vířit ve své hlavě. Zoufáme si a trápíme se nad každou zkaženou situací. Andělské říše pak samozřejmě nemohou udělat nic, aby nám pomohly. Zůstáváme uvízlí.

Andělé nám s radostí nabízejí a přinášejí vyšší řešení, jakmile jsme připraveni jim svůj problém předat. To znamená, že jim o této situaci povíme a dáme jim pokyn, aby se jí zabývali a vyřešili ji. Poté to necháme být.

JEDINÝM ZPŮSOBEM, JAK TO NECHAT BÝT, JE ZCELA SE PŘESTAT TRÁPIT A DĚLAT SI  STAROSTI. Obavy vytvářejí šňůru, která k nám problém přitahuje zpět. Nemyslete na to. Nemluvte o tom.

ÚPLNÉ ODEVZDÁNÍ PROBLÉMU JE ZKOUŠKOU DŮVĚRY.