Říjnové rodinné konstelace

A n d ě l s k é   r o d i n n é   k o n s t e l a c e


úterý        2.10.2018   od 15.h.
čtvrtek     4.10.2018   od 15.h.
pondělí    8.10.2018  od  09.h.
středa     10.10.2018  od 15.h.
úterý       16.10.2018  od 15.h.
čtvrtek    18.10.2018  od 15.h.
čtvrtek     25.10.2018 od 15.h.
pondělí    29.10.2018 od 09.h.
středa      31.10.2018.od 15.h. 

 

 Společně zlepšíme vaše vztahy v rodině, v zaměstnání, můžete uvolnit bolesti spojenés nenaplněnými vztahy, vyčistit rodové vazby, linie i zátěže, vyřešit strachy, fóbie své nebo svých dětí, alergie, sebelásku, zdraví, nadváhu, vnímání jemnohmotného světa aj.

Nápomocny nám budou konstelace a channeling – pomoc nebeských bytostí. Díky nim lze udělat účinnou změnu v životě. Zaměření na fungování vtahů, které se týkají partnerství, rodičovství, vztahy mezi dospělými a jejich rodiči, sourozenecké vztahy, tchán/tchýně, vztahy s prarodiči, pracovní a přátelské vztahy aj.

Místo konání:  Poláškova 36, Valašské Meziříčí
Cena: pro účastníky s vlastní konstelací 800 Kč, pro ostatní účastníky – pozorující či stojící v rolích  500 Kč
S sebou: pití, pohodlné oblečení, přezůvky a chuť pro sebe něco udělat a změnit 🙂

Rezervace zasílejte   na telefon 776364859 nebo na email: kubejovab@gmail.com.
Počet míst omezen.

Těším se na naše společné setkání a děkuji za možnost, díky které mohu projevovat mé božské světlo, aby z něho měli užitek i jiní :-).