Srdce lehké jako pírko

Cvičení, meditace nás povede k tomu, abychom se z místa své srdeční čakry dokázali oprostit od staré a nepotřebné energie, emočních zranění a blokád. Našemu srdci se ulehčí a vznikne tak prostor pro přijetí nových zkušeností a pocitů.

AFIRMACE – Moje srdce je lehké jako pírko.

Posadíme se pohodlně na židli, tělo je uvolněné. Navážeme spojení se svými čakrami a několik minut vědomě prodýcháváme srdce a jeho okolí. Vnitřním zrakem nyní putujeme k čelní čakře a otevřeme ji. Vně své aury si představíme prázdné promítací plátno či obrazovku a v jeho popředí si necháme zobrazit výjev váhy se dvěma miskami.

Představíme si, že na jedné misce leží krásné ptačí pírko a na druhé je naše srdce se všemi dosavadními zkušenostmi a různými formami energie. Jak těžké jsou tyto staré pocity, zranění, problémy a starosti ve srovnání s vahou ptačího pírka?

V představě nyní spojíme obraz svého  srdce se Zemí. Do ukotvení napíšeme své jméno a dnešní datum. Nad svým srdcem si nyní představíme energetické slunce a rovněž do něho napíšeme své jméno, příjmení a dnešní datum.

V energetickém slunci si dále představíme energetickou sprchu pročišťující staré a nepotřebné energie, jež nás obtěžují, naše srdce trápí a jsou pro něj zátěží. Tyto energie necháme odplynout do Země.

Nyní si vezmeme energetickou očistnou růži a necháme ji, aby odstranila zeď a hranice, které přetrvávají v prostoru našeho srdce a omezují nás. Vně své aury necháme nyní růži explodovat nebo ji také můžeme odložit kdesi v místě energetického odpadu.

Celý postup opakujeme tak dlouho, dokud nezískáme pocit, že naše srdce je zcela lehké a dospělo do okamžiku Tady a Teď. Celý prostor svého srdce nyní naplníme volně prýštící energií Universa a nezatíženou energií Slunce. Váhu si nyní prohlédneme znovu a všimneme si, zda se obraz nějak změnil.

Obraz z plátna dále peřneseme do svého energetického slunce nad hlavou a odtud ho vedeme do svého srdce. Několikrát se vědomě zhluboka nadechneme a vydechneme a představu necháme pozvolna odeznít. Uvolníme se.

______________________________________

Po několika dnech máme možná chuť si cvičení zopakovat. Tentokrát si můžeme představit, že ze svého srdce necháváme odplynout energii ostatních lidí, své rodiny nebo také energii související se zastaralými přesvědčeními a utkvělými názory.