Váha rozhodování – k zamyšlení

Všichni jsme přišli na tuto zemi, abychom se účastnili hledání pokladu, a ten je v nás. A dokud si to neuvědomíme, budeme poklad pořád hledat mimo nás. Pak přijde chvíle prozření a my si uvědomíme, že poklad je skutečně v tom, kdo jsme, a budeme si ho za to vážit. My všichni jsme poklad. Pokud jste jedním se sebou – pokud opravdu naladění na svůj vnitřní život – n…euděláte žádná špatná rozhodnutí.
Každé vaše rozhodnutí má svou cenu. Je to jedno. Je jedno, jaké rozhodnutí učiníte. Někteří lidé si myslí: Měl bych jít těmito dveřmi nebo těmito dveřmi? a stráví spoustu času přemýšlením, kterými dveřmi se vydat. Všechny vedou na stejnou cestu. Zásadní je vybrat si dveře a těmi projít. Zavedou vás tam, kam potřebujete se dostat. Nemusíte se bát, že uděláte špatné rozhodnutí. Protože každý okamžik má svou hodnotu, každé rozhodnutí má svou hodnotu – v každém rozhodnutí, které učiníte, se skrývá lekce, pokud se rozhodnete ji vidět.
Je to jedno. Pohněte se. Projděte dveřmi. Nepřemýšlejte o dveřích…. tyhle jsou hezčí, tyhle vypadají drsně… je to jedno, nezáleží na tom, projděte dveřmi. Kdyby byla nějaká možnost, která by byla tou nejméně žádoucí nebo téměř špatnou, znamenalo by to neudělat žádné rozhodnutí. A někteří lidé vycouvají ….. nepůjdu žádnými dveřmi, je mi dobře tady, když o dveřích přemýšlím, tady spočívá má existence, budu sledovat jiné lidi jak dveřmi prochází, budu sbírat názory o dveřích, porovnám si je….
Celý tento strach se tedy týká rozhodování, které nehraje roli. Je to jedno. Pohněte se. Lidé se ve svých životech neposunují. Nerostou. Naprosto si zvykli na místo, na kterém se nacházejí, a to může být někdy velmi bolestivé. Všichni známe ty lidi, kteří jsou položení do své bolesti. V takových případech se potřebují posunout. Je jedno, kterých směrem, kterou cestou. Pochopení spočívá v pohybu, ne ve strnulosti.
úryvek – Dr.Eric Pearl,F.Ponzlov – Šalamoun promlouvá.