Vytvoření energetického obalu – ochrana

Vytvoření energetického obalu – ochrana 

Zahalíte-li sami sebe nebo svůj majetek, Zemi,  „bílým světlem“ , vztyčujete kolem sebe účinný ochranný štít.  Pokud k vám nebo k předmětu zahalenému bílým světlem přistoupí člověk s nekalými úmysly, nebude vám moci jakkoli uškodit. Bude přinucen nechat vás i vaše věci na pokoji, aniž by chápal, proč se tak stalo.

Zahalit sebe, děti nebo předměty bílým světlem je jednoduché. Jednoduše zavřete oči a představte si bílé světlo zahalující svou postavu, dítě nebo příslušnou věc. Představte si, jako kdyby jste byli celí schovaní ve skořápce bílého světla. Pokud nemáte představivost, úplně stačí vyslat záměr (žádost, prosbu andělům), že chcete udělat energetický obal určité barvy kolem svého těla.

Pokud se v noci budíte strachem ze zlodějů nebo požáru, stačí si představit váš dům zahalený bílým světlem. Poté si představte, že u každých dveří hlídá jeden velký anděl strážný (můžou hlídat i všechna okna). S bílým světlem a strážnými anděly střežícími vás i váš dům bude váš spánek hluboký a klidný.

Bílým světlem můžete zahalit i své děti a poskytnout jim tak duchovní ochranu. Obklopit můžete vůz, letadlo, cokoliv. Zahalujte se bílým světlem i tehdy, vstupujete-li do míst, kde je cítit jakákoli forma negativity nebo přízemní způsob myšlení. Pokud jste jasnocítící (také se tomu říká empatie, intuice nebo citlivost), mohli byste být náchylní k nasávání negativní energie z takovéhoto prostředí. Jasnocítící lidé si většinou naléhavě uvědomují pocity ostatních a mohou lehcevstřebat negativitu, kterou tito lidé vyzařují. Výsledkem je, že se jasnocítící člověk může často cítit vyčerpaný nebo sklíčený.

Jako ochranu před těmito negativními emocemi si může představit, že vás zahaluje trojitá vrstva světla: první je vrstva bílého světla, následuje druhá vrstva smaragdově zeleného léčivého světla a po ní vrstva světla fialového. Třetí vrstva slouží jako nárazník, odrážející jakékoli negativní vlivy.

Share