Zasvěcení do II.stupně energie Reiki

Srdečně zvu na Seminář se zasvěcením do II.stupně energie Reiki,
který proběhne ve středu 6.11.2019 od 16.h. 
na ul. Poláškova 36 (v patře) ve Valašském Meziříčí.

Ve 2. stupni je opět aktivována fyzická a eterická úroveň, dále emocionální úroveň, tj. rovina citů, obav a nadějí. Je aktivována i mentální úroveň, kde disharmonické struktury brání člověku využívat plně svůj potenciál schopností.

Aktivací jsou vyvolány lepší schopnosti vnímání jemnohmotných energií, posílena intuice vyvolán větší zájem o seberealizaci.

Prostředky 2. stupně umožňují dávat energii ve větším množství a rychleji (vystupňování síly). Tím se výrazně zkracuje doba aplikace asi na 20 min., vždy však podle potřeby. Je zde možnost posílání energie na dálku, programování energie, rychlého reikování jídla, krystalů, kosmetických prostředků, vody a podobně.

Druhý stupeň Reiki obsahuje velkou paletu možností práce s jemnohmotnými energiemi. Použití je omezeno jen hranicemi představivosti a fantazie. Současně to znamená velkou odpovědnost. Získáte schopnosti, které se stanou součástí vaší osobnosti, máte úkol s nimi pracovat pouze ve prospěch svůj a svých bližních a sbírat zkušenosti.

Cena zasvěcení osobně 2000,-Kč, lze i na dálku, skripta a certifikát emailem.

Závazné přihlášky (včetně celého jména a data narození kvůli certifikátu) zasílejte na email: kubejovab@gmail.com do 5.11.2019.

Těším se na setkání s Vámi :-).

Broňa