Zbavení se myšlenek a zodpovědností

Zbavení se myšlenek a zodpovědností

Prosím Vyšší energie, aby mě vyčistili a vytáhli všechny myšlenky, které mě zatěžují a obtěžují na všech úrovních a ve všech životech.
Prosím o vyčištění a vytažení všech zodpovědností, které mi nepatří. Vraťte je těm, kterým náleží. Všechno, co není moje, s láskou vracím zpět a beru si nazpátek všechno, co je mé.

IŠTAR – BABYLONSKÁ MATKA A BOHYNĚ VÁLKY
laskavost, mateřská péče, přivolávána k vyléčení fyzické bolesti a chronických nemocí

Nízké energie neboli myšlenkové formy jsou podobné mravencům a jinému hmyzu lezoucímu po zemi – rozptylujícímu a nepříjemnému, když po nás lezou, ale nijak nebezpečnému. Ištar vyšle přes naši hlavu k zemi paprsek světla a vytvoří kruh, jako bychom stáli ve sprše jasného světla. Mravenci nedokáží světlem proniknout, odrazí se od něj.

Ti nejvznešenější vyzařují světlo, aby zapudili stíny a osvětlili nejvyšší božskou moudrost. Je zde, aby svým ochranným postojem zmírňovala a odstraňovala bolest, utrpení a žal. Zaštítí nás světelnými bariérami, jimiž dokáže projít jen láska a která negativitu ve všech formách profiltruje.

Zapalte bílou svíčku a dívejte se do plamene nebo do jiného zdroje světla a přitom mluvte k Ištar.Jedná se o účinnou invokaci, zvláště když jste zakusili nějakou negativní situaci a chcete se zbavit nepříjemných prožitků.

Božská Ištar, stojím teď s tebou uprostřed ryzího světla. Děkuji ti, že jsi mě do něho zahalila a zasypala mě láskyplnou energií. Žízním po této lásce, tak prosím moji žízeň uhas. Smyj všechny stopy strachu a osvoboď mě před škodlivými myšlenkami jiných. Osvoboď mě, osvoboď mě, osvoboď mě. Přimluv se za mě u jiných, kteří jsou zapleteni do této situace, a odstraň veškeré zbývající zlé myšlenky. Teď jsem svobodná, právě tak jako všichni ostatní, kterých se to týká. Taková je pravda. Děkuji ti, Ištar.

POMÁHÁ: s početím a výchovou dětí, poskytováním soucitu, s veškerými typy léčby, laskavostí, v milostných vztazích a manželství, při ochraně před nízkými energiemi, se sexualitou, v odvrácení nebo vítězném zakončení válek, s počasím.

Zdroj: Archandělé a andělé na nebesích – Doreen Virtue