O MNĚ

Kde je v nás ukryté Světlo?
To tajemství nás pohání a duši ukazuje směr. Cesta obtížná čeká toho, kdo se rozhodne v sobě ho najít.
Není to nemožné, chce to odvahu postavit se strachům a mít důvěru v sebe a Božský řád.

Svou cestu duchovního rozvoje jsem otevřela na andělské znamení – když jsem pročítala jeden časopis – byla tam dvojstránka o reiki. Její nadpis mi začal blikat, světélkovat – řekla jsem si, co to mám s očima? Přešla jsem na jiné listy, ale tam se nic takového nedělo. Vrátila jsem se zpět a opět nadpis „Reiki – léčení rukou“ – blikal, vystupovat z papíru :-).

Pochopila jsem, že je to znamení. Následovalo zasvěcení do reiki a posléze do jiných energií, plno seminářů, léčitelská škola, knihy – prostě spousta informací a čištění mých minulých životů. V roce 2009 mě Vyšší energie vedly k tvorbě webových stránek, abych mohla pomáhat lidem. Směřovat jejich životy více k duchovnímu rozvoji, otevírat jim dveře a nechat je svobodně rozhodnout se, zda vejdou či ne.

Jsem  jenom prostředníkem – skrze mě přichází léčivá energie a Boží vůle. Když mi lidé píší, že jsou s „mou prací“ spokojeni, že se cítí lépe, že se třeba lékaři divili, že ten problém zmizel, nebo že se dokonce narodilo děťátko (a já jsem k tomu taky malinko přispěla),  tak jsem velmi šťastná a naplněná, vděčná Vyšším energiím za všechno, co pro nás dělají :-).

Nelze ale nechávat řešení svých problémů pouze na Vyšších energiích, terapeutech, lékařích, každý je tu sám za sebe, duše má své poslání, úkoly, které by měla splnit. Všichni musí sami na sobě neustále pracovat – např. udržovat harmonické čakry, aby energie mohla v těle proudit (viz. kniha „Léčení čaker“ od Doreen Virtue), dále zamýšlet se nad svými zdravotními, psychickými, vztahovými, pracovními problémy aj.

Více naslouchat svému srdci, své intuici, uvědomovat si své myšlenky. Energie myšlenek je velmi silná. Pokud myslíme negativně, přitahujeme dle zákona přitažlivosti do života negativum. Vesmír nezná slovíčko (předponu) NE, tak pokud si říkáme – ať k nám návštěva nechodí, vesmír jí dovede, spíše by jsme měli myslet na to, že chceme zůstat sami, užívat si klidu…..

Na co myslíme, to posilujeme energií svých myšlenek!!

Každou negativní emoci (zlost, nenávist, závist, hněv, sebelítost …), je potřeba transformovat na lásku.

Láska je lék na všechno 🙂