Andělské rodinné konstelace

Andělské rodinné konstelace
osobně ve Znojmě nebo online


Více informací o vypsaných termínech v Kalendáři akcí

Termíny osobních konstelací ve Znojmě.
V sobotu od 9.hodin nebo v pracovní den od 16.h.
Sobota 16.12.2023
Sobota 20.1.2024
Sobota 17.2.2024 Úterý 6.2.2024
Sobota 23.3.2024 Čtvrtek 7.3.2024
Sobota 20.4.2024 Středa 3.4.2024
Sobota 18.5.2024 Čtvrtekk 2.5.2024
Sobota 22.6.2024 Úterý 4.6.2024

Každé konstelace jsou rozdílné. I když přijdou lidé s podobným problémem, příčina jejich situace je odlišná. Může mít podobné rysy, ale účastník potřebuje například něco pochopit, nebo odpustit někomu nebo nemá něco přijatého apod.

Mé konstelace jsou jedinečné v tom, že spolupracuji s vesmírnými bytostmi, naslouchám jejich vedení a mám přístup k informacím z minulých životů.
Tam také nacházíme většinu příčin problémů klientů. Vyřešením a pochopením souvislostí v jiných životech se uvolní energie současného života. Nepříjemnost, se kterou se klient potýkal, se vyčistí zcela nebo zmírní.

Je jedno, zda se setkáme osobně nebo v Messengru místnosti. Konstelace online se mi rozvinuly během „covidové doby“. A umožňují lidem, kteří jsou zdaleka, abych jim mohla pomoci.
Například těhotná mladá paní se na mně obrátila se špatným výsledkem ledviny svého miminka v bříšku. Po online konstelaci navštívila po čase lékaře a ten se divil, jak je to možné, že to zmizelo, že je vše, jak má být :-).
Nebo jsem s jinou paní řešila málo plodové vody, kterou jí doktor diagnostikoval. Po naší terapii po telefonu byla opět na vyšetření a lékař nechápal. Kroutil hlavou, jak je to možné, že se tam ta voda objevila a vše je v pořádku :-).
Řešila jsem s jednou maminkou problém, že malé dítě odmítalo koupel či sprchování, nesnášelo vodu, křičelo, osypalo se. V konstelaci jsme přišli na příčinu a další den mi paní psala, že se dítko koupe i se sourozencem. Není to skvělé? :-). Já jsem v sedmém nebi, když se mnou klienti sdílí takové výsledky.

Takové úžasné zázraky se dějí s boží pomocí a díky vašemu pochopení a odvaze podívat se na problém jiným způsobem. Buďte tedy smělí a otevření novým možnostem řešení problémů. Někdy lékařskou péči doporučiji, jindy už ji lidé využívají. Nic není špatně. Důležité je naslouchat své intuici. Vesmír nám dává jiné přiležitosti, možnosti. Chtějte je vidět, rozpoznat zlatou střední cestu.

Vždy je shůry nachystáno to, co klient zvládne, unese, dokáže pochopit a vstřebat. Záleží na tom, do jaké míry je tomu otevřený. Při opakujících se návštěvách je více dovoleno. Vesmír vidí, že se člověk snaží a chce se mít lépe :-). Že na sobě pracuje i mimo konstelace, hledá odpovědi, mění myšlení, žádá si nahoru aj.

Vesmír reaguje na změnu vibrací člověka, na změnu jeho úhlu pohledu, na jeho rozhodnutí být lepším člověkem, být nejlepší verzí sama sebe. A když se stává člověk více vnímavým vůči znamením shůry, všimne si opakovaných upozornění a zařídí se podle nich. Důvěřuje své intuici, svým pocitům a nepřehlíží je.

Mé andělské rodinné konstelace mají díky spojení s nebeskými bytostmi velmi dobré ohlasy. Teď tady nechci vyzvdvihovat sebe, ale právě pomoc Vesmíru. Jsem vděčná, že mohu tímto efektivním jedinečným způsobem pomáhat lidem nahlédnout za oponu. Odhalit skryté rodinné systémy, závislosti, rodové a karmické zátěže. Pomoci osvobodit celé rody z chamtivosti, lží, pokrytectví, z programů a tradic, zvyků aj.

Není to sobecké přijít si řešit svou osobní záležitost. Protože tím pomáháme celé rodině, rodu.
Vždy se najde v rodině někdo, kdo začne na sobě pracovat a osvobozovat sebe a blízké. Je k tomu možná povolán svou duší :-). Svou prací na sobě, tématy, jenž zpracovává se uvolňují i z planetárního vědomí. A druzí lidé to potom mají snazší při jejich řešení. Všechno má dopad v malém i velkém. Jak nahoře, tak dole. To jsou vesmírné zákonitosti.

Co jsou rodinné konstelace?

Díky univerzálnímu propojení všeho se vším je náš život založen na přitažlivosti a rezonanci. Mylně vycházíme z toho, že jsme vzájemně odděleni, protože své propojení nedokážeme vnímat. Vnímání vzniká teprve v důsledku nerovnováhy. Proto můžeme své vnímání využít jako „zrcadlo“.

Pomocí rodinných konstelací se můžeme zbavit nepříjemných pocitů v partnerství, rodině a povolání. Výsledkem je uzdravení vztahů v rodině, na pracovišti, partnerských vztahů, uzdraví se vztahy mezi rodiči a dětmi, prarodiči aj. Většinou podvědomě přebíráme při styku s druhými osobami „role prostředníka“ nebo určité „zástupné role“, čímž sklouzneme i do odpovídajících pocitů. Můžeme se však naučit nenechat se vmanipulovat do podobné role a prožívat skutečně autentickou komunikaci. Jakmile odložíme roli, současně zmizí i duševní a tělesné potíže, které s ní byly spjaty.
Pocítíme velkou úlevu.

Často je příčina problému v tom, že vědomky či nevědomky hodnotíme situaci. Hodnocení vzniká v okamžiku, kdy sledujeme určitý cíl (nebo když chceme zůstat věrni stávajícímu hledisku, tradici nebo zvykům). Když se pevně držíme tohoto cíle, najdou se věci, které slouží k dosažení cíle (které jsou dobré, správné, vhodné, vyhovující), a najdou se i věci, které nám naopak brání v dosažení cíle (které jsou špatné, falešné, narušující, nepříjemné).
Co se děje s naším hodnocením a s našimi pocity, když svůj cíl nejprve identifikujeme, pak jej pustíme, možná se jej dokonce úplně vzdáme a nejsme již pro něj k mání?
Když něco označíme jako problém, dáváme určité skutečnosti, struktuře nebo události negativní hodnotu a hledáme řešení, na které pak pohlížíme jako na cosi pozitivního.
Ve světě je všechno takové, jaké to je, a děje se v něm všechno tak, jak se to děje. Neexistuje v něm žádná hodnota – a i kdyby byla, neměla by žádnou hodnotu.

Před zahájením celého postupu jste upozorněni  na to, že se v konstelaci půjde jen tak daleko, aby to bylo bezpečné pro všechny zúčastněné!
Čas jedné konstelace je individuální, pohybuje se kolem 1 hodiny.

Konstelace – jedna osoba řeší nějaký vztahový či jiný problém a další osoba či osoby jsou jí k dispozici pro role jejího partnera (partnerů, rodičů, dětí apod.) nebo také předmětu aj.. Pokud se řeší vztahy v celém rodinném kruhu = rodinné konstelace.
Moderátor – osoba, která řídí konstelaci a jsou ostatním k mání, dávají jim kus sebe sama – terapeut se zkušenostmi a schopností empaticky přepínat do jednotlivých pozic a napojení na akášické principy.
Zástupce– představitel zástupné role osoby nebo předmětu.
Zastupovaná osoba – osoba, pro kterou se staví konstelace (řeší problém) a po určitou dobu jen přihlíží, až později si převezme svou roli a ukotví výsledek.
Nejsem k mání – nechci již nadále hrát tuto hru a chci se odpojit, například této povinnosti již nejsem k mání (vysvětlení viz. níže *).
Jsem k mání – uvolím se být k dispozici (ať už vědomě či podvědomě) situaci nebo osobě, to znamená, že budu hrát její hru.

Nejprve se rozebere problém, aby jsme zjistili na co se máme zaměřit. Zjistíme, jaký je v rodině systém, vyzvednou se vaše nevědomé oblasti do vašeho vědomí a tím se usnadní vypořádání se s nimi. Na základě terapeuta (moderátora) si vyberete zástupce své rodiny, které budou představovat ostatní účastníci. Osoby si vyberete pocitově. Nehraje roli, jestli muž představuje ženu, nebo žena muže, jestli žena či muž představuje dítě. Všichni členové skupiny se slovně zaváží k mlčenlivosti – musí panovat naprostá důvěra mezi účastníky.

Někdy si vyberete zástupce sami za  sebe, není pravidlem. Tím, že jste pod tíhou potíží dlouho, aby to bylo co nejvíce autentické. Tím máte možnosti, vytvořit si odstup. Na vše se díváte z povzdálí a vnímáte, jak na Vás toto dění působí. Své „členy rodiny“ rozestavíte po místnosti tak, jak to cítíte, a nezapomenete ani na vzájemný postoj jednoho k druhému. Budu pokládat otázky a zjišťovat, jak se všichno účastníci ve Vašem rodinném systému cítí a tím zjistím, jak funguje systém, abychom vytvořili důvěru a rovnováhu. V průběhu konstelace říkám (jako terapeut) afirmace (to jsou faktická tvrzení-datum a rok, pohlaví, celé datum narození….), které uzdravují, co je třeba uzdravit.

Když je vše uzdraveno a v rovnováze, blíží se konečné fáze. Zpět vstoupíte do uzdraveného systému, vnímáte nové pocity a zakotvíme ve Vás to nové. Ostatní účastníci samozřejmě vystoupí a sami si odnesou prožitky z představení určité role a náhled na svůj vlastní život.

* Každý náš boj a každá obrana ukazují, že jsme zavázáni něčím, co nechceme. Protože si však své povinnosti určujeme sami a jsme autory každého svého závazku, cítíme se svobodní a nezávislí jen tehdy, když se jich také sami dokážeme úplně zbavit.
Když si úspěšně řekneme: „Této povinnosti již nejsem k mání..(respektuji to a nechávám to tak, jak to je. A nyní nejsem k mání ani tomuto špatnému svědomí nebo souhlasím se svým pocitem, že působím bezohledně..aj), přijde uvolnění, boj končí a my můžeme být přátelštější, otevření a vstřícní. Když pak již ani jednou nesklouzneme do područí závazku, můžeme dokonce přistupovat k druhým s láskou. V každém okamžiku máme volbu.
Proto je věta “ již nejsem k mání“ čistou láskou. Otevírá nás láskyplnému způsobu chování a citu, který z nás vychází sám od sebe, když již nejsme k mání cizím nerovnováhám. Jsme k mání pouze sami sobě a své láskyplné stránce.
Být k někomu laskavý a láskyplně jednat ještě neznamená vázat se. Mnozí to zaměňují a současně si vytvářejí dodatečné pocity vazby a závazky. Pokud se těchto pocitů nezbavíte, pak začnete v určitém okamžiku bojovat proti této vazbě. Rozhodnutí „již nejsem k mání pocitu vazby“ vás přivádí zpět ke své laskavé stránce a otevírá vás. Díky této větě jsem tak čilý a šťastný/á, jak potřebuji. Když ji použiji cíleně a s respektem, mám vždy volbu, kdy, jak často a jak dlouho chci být k mání.
Na druhou stranu může být důležité být po určitou dobu někomu k mání pro jeho touhu po změně, podporovat jej, nabídnout mu mezilidský vztah plný pochopení, neboť díky tomu skutečně může být dosaženo změny. V tomto případě je dobré vnímat své pocity, vyjasnit si věci s jejich pomocí a pak prožít společný happyend.

Štěstí vzniká, když máme touhu po změně, když ji prožijeme a když změny úspěšně dosáhneme. Štěstí vzniká, když dokážeme něco nebo někoho přijmout takového jaký je, když již nic nechceme změnit a cítíme úlevu.
Trápení vzniká, když chceme změnit něco, co se změnit nedá – a my se nemůžeme jen tak zbavit své touhy po změně a nedokážeme přijmout současný stav. Trápení vzniká, když chováme touhu po změně, nevíme však, jak bychom ji měli naplnit.

Štěstí vzniká, když se ve správném okamžiku naučíme naplňovat svou touhu po změně vlastními silami. Někdy trápení vzniká jen proto, že jsme se něco nenaučili. někdy vzniká trápení proto, že jsme se něčeho nedokázali zbavit a že jsme to dostatečně neocenili. Když se něco nového naučíme a něčeho starého se zbavíme, dosáhneme lepší rovnováhy a prožijeme štěstí.

Zdroj: Rodinné kostelace – Olaf Jacobsen

REFERENCE

Zkušenost s konstelacemi jedné klientky.
Co je skryto za mou váhou?

Zveřejněno se souhlasem zúčastněné, jména jsou pozměněna.

Paní Iveta přišla na konstelace se záměrem podívat se na příčinu své váhy. Krátce nastínila aspekty,
které jí ovlivňovaly v minulosti nebo současnosti. Nyní je v manželství, zatím bez dětí, žije s mužem ve
svém vlastním bydlení. Je učitelkou.

Narodila se rodičům jako první ze dvou sester. Její matka začala studovat, když byly se sestrou
v mladším školním věku. Neměla na ně čas. Dětem chyběla láska a pozornost matky. Otec se o děti
staral v nepřítomnosti matky, ale tato role se mu nelíbila a své manželce to vyčítal. Když děti dospěly,
našel si jinou ženu. Nevěra muže ukončila vztah jejich rodičů.

Iveta v sobě měla skrytou křivdu, nepochopení dítěte, proč se tak matka chovala, co udělala? V sobě
cítila potřebu rodiny jako celku, sounáležitost. Posléze v ní nevěra otce způsobila nedůvěru k mužům.

Její váha souvisela s potřebou chránit se, poradit si sama, nenaplněním jejích dětských základních
potřeb – otec představuje jistotu a bezpečí, matka je citovým bohatstvím. Tím, že se jí tohoto
nedostávalo, její tělo reagovalo na tuto situaci vnitřní nespokojeností, nepřijetím sama sebe.

Pro zjištění příčiny výše zmíněného a vyřešení její váhy, respektive toho, co je za tím, jsem postavila
do rolí Ivetu a její matku, náhodným výběrem se zavřenýma očima paní Ivety.

Prostor byl již předem připravený a vyčištěný, zapečetěný bílým světlem lásky. Zúčastnění byli
očištěni fialovým plamenem a předem upozorněni, že nesmí vynášet žádné podrobnosti ze všech
konstelací. Díky afirmacím se přepisují morfická pole v auře a jejich sdílení o tom, co na konstelacích
zažili, by vedlo k opětovnému postavení a řešení.

Z konstelací je dobré si pamatovat pouze konec, to jak se cítíte úžasně, lehce, volně a svobodně.
Končí to skoro pokaždé jako pohádka – vždy s dobrým koncem.
Paní Iveta seděla a dívala se na tuto konstelaci, zvědavá, co z toho vyplyne ��.
Cizí lidé, neznalí podrobností z jejího života, se podle jména a příjmení, data narození, nacítili na
určené role – matka a dcera.

Po nacítění matka Ivety vnímala kolem sebe zimu, chlad. Byla v temnotě, spoutaná, nebyla sama
sebou, dceru neviděla. Dcera Iveta se obrátila k matce zády, měla tam výčitku, křivdu, nepochopení.
Na základě mého vedení jsme začali afirmovat. Požádali jsme o pomoc a vedení čtyři archanděly a
vesmírné rodiče zúčastněných.

Pocity se trochu zlepšily, Iveta se obrátila a matka si uvědomila, že je úplně mimo. Něco málo jsme
odafirmovaly a zjistily, že je potřeba imaginárně postavit do prostoru otce Ivety. Po jeho „příchodu –
postavení“ jim bylo špatně, vše se zhoršilo, ovlivňoval je i přesto, že s ním již nebyly v kontaktu.

Pro otce jsme také přivolaly čtyři archanděly a jeho vesmírné rodiče, předali ho do vesmírné
karantény, aby se nám dále pracovalo lehčeji. Žádaly jsme pro něj o vyslečení ze všech vrstev,
odpojení od temných zdrojů a oblečení do něčeho světlejšího. Situace se u matky a dcery mírně
zlepšila.
Přišlo uvědomění, že za tím, jak se matka chovala, je příčina. Byl ukázán minulý život matky, ve
kterém získala přesvědčení, že aby ochránila své děti, stala se návnadou a proto musela odvést
pozornost od dětí a utíkat pryč od nich. Matka si připadala jako štvanec, dělala to pro své děti, ze
strachu o ně.

Byla poznamenána výchovou v tomto minulém životě. Zřekla se této výchovy i všech negativních
přesvědčení, které jí byly vsugerovány, co převzala. Jednak výše zmíněným a také strachem o děti, si
vytvořila nedůvěru ve Vesmír. Také v sebe sama , že se o ně nedokáže postarat a ochránit je. To vše
jsme rušily, žádaly za přetransformování aj.

Ukázalo se, že mužové otcova rodu byli hodně pod temnotou. Ovládali a manipulovali se ženami,
dokonce je očipovali. Za rod jsme žádali o vysvobození z otroctví tmy, za prohlédnutí, navrácení mužů
do božího nastavení a na cestu světla a lásky.

Ženy odpustily jim i sami sobě, byly jimi zotročené ve více životech. Cítily to jako křivdu a
nespravedlnost, nepochopily to tehdy. Obrátily se proti Vesmírnému Otci a sklouzli tak k temnotě.
Následně ony zotročovaly muže v dalších životech. Střídalo se to, řetězilo.
Pro vyřešení toho, co je ukázáno, musí dojít k přejetí, pochopení a odpuštění mezi všemi. Je to proto,
aby bylo možné uzavřít, vyčistit vše.

Ženy pochopily, že byly slepé ovce (zřekly se, vysvlékly se z těch rolí), že muže adorovaly (uctívaly),
sloužily jim, vzhlížely k nim a zapomněly na sebe, svůj plán duše. Žily tedy pod nimi a pro ně. Ztratily
boží vedení a naslouchaly slepě mužům.
Zjistili jsme, že toto mělo kořeny v jiném minulém životě.

Tehdy byly součástí kmene, kterému „vládl“ šaman pod temnotou. Ten se postavil namísto „otce
kmene“. Vždy když měl někdo problém, šel za ním. Jenomže šaman radil ve svůj prospěch, ne pro
nejvyšší dobro všech.

Lidé toho kmene mu slepě naslouchali a následovali ho, řídili se jeho pravidly a diktátem, přijali jeho
názory a přesvědčení za své a žili podle toho. Zcela je tím odpojil od jejich intuice, vedení shůry a oni
sešli z cesty, aniž by si to uvědomovali. Následně vychovávali v tom modelu své potomstvo. Šaman se
postavil do role Boha, který rozhodoval, co je správné a co ne.

V současném materiálním světě se to může projevovat jako závislosti na lidech, na názorech druhých
– co si o tom druzí pomyslí. Je to přílišné zjišťování informací mimo sebe, zvenku – z internetu, knih,
lidí apod.

Neumějí naslouchat sami sobě, ztratili boží vedení, svou intuici, odpojili se od Boha, ztratili víru v Něj.
Myslí si, že jsou na své problémy sami, možná neumějí přijímat pomoc, mohou mít klapky na očích i
uších.

Ztratili svéprávnost, schopnost rozhodovat se, rozum, úsudek – soudnost a v neposlední řadě i srdce
– city, spojení s Vesmírným Otcem, s duší, se Zemí.
Následky jsou strašné, ale se vším se dá něco dělat, když odpustíme těm, kteří nás do tohoto stavu
dostali. Odpustíme sami sobě, že jsme naletěli. Pochopili jsme to, přijali, odpustili, přijmuli
zodpovědnost za své činy, které jsme pak pod temnotou dělali. Omluvili se nahoru Otci a přislíbili, že
vše napravíme ve světle a lásce.

Šaman pokřivil realitu, pohled na Otce. Lidé si pak mysleli, že trestá, dělá živelné pohromy, války,
konflikty. Tohle je ale všechno činnosti lidí a šaman to sváděl na Otce. Přestali proto Otci důvěřovat a
odvrátili se od Něj. Zapomněli na svůj božský původ a na to, že jsou božími dětmi, že jsou světlo a
láska.

Zrušili jsme pokřivenou realitu ze zmíněného minulého života. Požádali jsme Otce za odpuštění, přijali
jsme boží milost a předali se boží moudrosti k přeprogramování do božího nastavení. Lze to jen
tehdy, když je vše řádně prohlédlé, přijaté, pochopené a odpuštěné. Poté jsme zavolali svatou
Dymfnu a božstvo Ganéšu, aby zúčastněným ukázali cestu a směr.

Vrátily jsme se v konstelaci do současného života. Mezi matkou a dcerou došlo k usmíření, objetí,
dojetí k slzám.

Muži a ženy toho rodu pochopili, že v božím nastavení by si měli být všichni rovni. Nikdo výš nikdo
níž. Na úrovni duší jsou si všichni rovni. Odpustili si vzájemně a dali si žádost nahoru. Přijali boží
pomocnou ruku, nový žebříček hodnot a požádali o vysvobození z otroctví tmy.

Matka i dcera se cítily volně, svobodně, získaly nadhled. Přihlížející Iveta viděla v různých situacích při
konstelaci obraz současného stavu, určitou paralelu, poznávala se v tom. V průběhu konstelace se
občas vyjadřovala k tomu, co se tam právě odehrávalo.

Po skončení a předání role Ivetě nazpátek, se zúčastnění vrátili k sobě, tady a teď do roku 2019.
Očistili se fialovým plamenem od všeho z té konstelace. Byly mírně unavené, ale spokojené.
V každé roli, ve které člověk stojí, si řeší své záležitosti. Není náhoda, v čem stojí. Vždy je to pro něj velkým přínosem, spoustu věcí v tom pochopí.

Těším se na zpětnou vazbu paní Ivety.

U jiné ženy s podobným záměrem jsem dostala zpětnou vazbu – po necelém měsíci od konstelace je úbytek 6 kg. Samozřejmě na sobě doma také pracuje. Pomáhá jí v tom i má kniha „Vesmírná nápověda v praxi“.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *